Jakość zdjęć cyfrówek

Jakość zdjęć jest chyba najistotniejszym parametrem jaki powinniśmy brać pod uwagę w momencie wyboru aparatu cyfrowego. Nie zawsze łatwo jest jednak ocenić , które zdjęcie jest lepsze, a które gorsze. Na rynku nie pojawiła się jeszcze jedna konkretne wielkość, która pozwoliłaby szybko i skutecznie porównać zdjęcia wykonywane z różnych urządzeń.

Często mylnym działaniem jest utożsamianie rozdzielczości zdjęć z ich jakością. W praktyce rozdzielczość nie jest główną wielkością od której zależy jakość wykonywanych zdjęć. Ważne jest aby aparat posiadał dobrą optykę. Jakość wykorzystanych w wnętrzu aparatu podzespołów nie jest określana konkretną wielością, dlatego też jej porównanie między poszczególnymi urządzeniami nie jest łatwe.

Częstym zjawiskiem obniżającym jakość wykonywanych zdjęć jest ich ziarnistość, która wynika z nieodpowiedniego oświetlenia. W sytuacji gdy oświetlenie jest zbyt słabe, aparat sam stara się zwiększyć jasność zdjęcia co wiążę się z pojawieniem szumów i tak zwanych ziaren na zdjęciu, które skutecznie obniżają jego jakość. Ziarnistość  zdjęć jest mniejsza w urządzeniach wyposażonych w dobrej jakości światłoczułą matrycę. Czułość matrycy jest wyrażana jako ISO. Czym mniejsza wielkość tego wskaźnika, tym lepsze zdjęcia możemy wykonywać przy słabym oświetleniu.

Wybierając aparat najlepiej poświęcić trochę czasu na odnalezienie w sieci zdjęć zrobionych przez urządzenia które nas interesują. W ten sposób sami możemy ocenić czy jakość wykonywanych zdjęć jest dla nas wystarczająca, czy znacznie odbiega od naszych oczekiwań.